Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Upis na osnovne akademske studije

Pravo da upišu Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, u okviru upisne kvote, imaju sva lica sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom, a koji su državljani Republike Srbije.

Strani državljani se može upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat - strani državljanin prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez priznavanja strane isprave.

Upisna procedura obuhvata polaganje prijemnog ispita, u vidu testa opšte kulture, zatvorenog tipa. Test je standardizovan, polaže se pismenim putem i predstavlja selekcioni ispit, što znači da svi kandidati koji polože test dobijaju određeni broj bodova i samim tim mesto na rang-listi.

Prijemni ispit se sastoji od 30 odabranih pitanja od ukupno 200 pitanja. Svako pitanje nosi po dva boda, što znači da na prijemnom ispitu kandidat može da osvoji maksimalno 60 bodova.

ORIJENTACIONA PITANJA NA TESTU OPŠTE KULTURE - SVI SMEROVI

Preuzimanje

ORIJENTACIONA PITANJA NA MAĐARSKOM JEZIKU NA TESTU OPŠTE KULTURE - SVI SMEROVI

Preuzimanje

Uslovi polaganja prijemnog testa

Preuzimanje

Uslovi za upis osnovnih akademskih studija - školska 2024/25

Preuzimanje

Na sva pitanja u testu kandidat će imati ponuđeno više odgovora od kojih je samo jedan tačan i biraće ga zaokruživanjem odgovarajućeg slova ispred odgovora.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata na rang-listi:
 • na osnovu uspeha u srednjoj školi, kandidat ostvaruje najviše 40 bodova;
 • na osnovu testa iz opšte kulture, kandidat ostvaruje najviše 60 bodova;
 • kandidat mora ostvariti najmanje 50 bodova (od ukupnih 100 bodova) da bi stekao pravo na upis i rangiranje.
Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na konkurs i polaganje prijemnog:
 • Prijavni list;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Svedočanstva za sva četiri završena razreda srednje škole;
 • Diploma o položenom maturskom (završnom) ispitu;
 • Lični dokument (za preuzimanje JMBG-a);
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (uplatnica).
 • Jedinstveni obrazovni broj (JOB)

Za prijavu na konkurs podnose se samo fotokopije navedene dokumentacije (koje se zadržavaju) uz originale koji se podnose samo na uvid.

Dokumentacija potrebna za upis na prvu godinu osnovnih studija:
 • Overene kopije svedočanstava završenih razreda srednje škole;
 • Overena kopija diplome srednje škole;
 • Overena kopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • Studentska knjižica - indeks (student dobija u studentskoj službi);
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20 (student dobija u studentskoj službi);
 • Dve fotografije (3,5x4,5 cm);
 • Dokaz o uplati školarine, odnosno prve rate školarine (uplatnica).
 • Uverenje o državljanstvu (za studente koji nisu rođeni u Republici Srbiji ili Republici Srpskoj).

Lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova, a koja ispunjavanju gore navedene uslove za upis, upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih akademskih studija za koju ispunjavaju uslove prema pravilima Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, bez polaganja prijemnog ispita. Pored gore navedene dokumentacije potrebno je doneti i Uverenje o položenim ispitima izdato od strane visokoškolske ustanove sa koje student dolazi, a na osnovu koje se utvrđuje eventualna razlika ispita, kao i godina studija na koju se student upisuje.

Upis na studijski program Pravo, bezbednost i kriminalistika:

Za studijski program Pravo, bezbednost i kriminalistika pružamo Vam mogućnost da se prijavite za upis i polažete prijemni u jednom od dva termina.

Termini u drugom upisnom roku:

26. avgust 2022. godine –

 • Prijava kandidata do 12 časova;
 • Prijemni ispit u 13 časova;

30. avgust 2022. godine –

 • Prijava kandidata do 12 časova;
 • Prijemni ispit u 13 časova;

1. septembra 2022. godine – objavljivanje preliminarne rang liste;
5. septembar 2022. godine – objavljivanje konačne rang liste;
7. i 8. septembra 2022. godine - upis primljenih kandidata(od 9 do 14 časova).

Termini u trećem upisnom roku:

19. septembra 2022. godine –

 • Prijava kandidata do 12 časova;
 • Prijemni ispit u 13 časova;

21. septembra 2022. godine –

 • Prijava kandidata do 12 časova;
 • Prijemni ispit u 13 časova;

22. septembra 2022. godine – objavljivanje preliminarne rang liste;
26. septembar 2022. godine – objavljivanje konačne rang liste;
28. i 29. septembra 2022. godine - upis primljenih kandidata (od 9 do 14 časova).

Konkurs za upis na osnovne akademske studije:
Konkurs za upis na osnovne akademske studije

Preuzimanje

Prijavni list za upis na osnovne akademske studije

Preuzimanje

logo