Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Na nivou Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu formiran je Centar za međunarodnu saradnju. Cilj osnivanja ovog centra jeste intenziviranje međunarodne saradnje u smislu aktivacije što većeg broja potpisanih ugovora i sporazuma o saradnji, kao i u smislu potpisivanja novih ugovora i sporazuma i proširivanje mađunarodne saradnje.

Radeći na održavanju i proširenju mreže međunarodnih akademskih institucija u želji da se kontinuirano unapređuje postojeći nastavni plan i program kroz transfer iskustava i bogate poslovne prakse razvijenih privreda, predviđeni su sledeći oblici saradnje:

  • Mobilnost nastavnog osoblja radi držanja nastave, konsultacija i obavljanja naučno-istraživačkog rada od zajedničkog interesa;
  • Mobilnost studenata i mladih naučnih saradnika, u smislu obavljanja staža i prakse na nekom od fakulteta i univerziteta sa kojima je potpisam ugovor;
  • Razmena nastavnih planova i programa za redovne i poslediplomske studije;
  • Razmena nastavnih metoda i naučne literature, bibliografskih jedinica i naučnih radova od uzajamnog interesa;
  • Publikovanje naučnih i stručnih radova, izučavanje tema od zajedničkog interesa, pisanje udžbenika i izdavanje zbornika;
  • Uzajamno organizovanje stručno-naučnih konferencija, seminara, simpozijuma, okruglih stolova, i druge vrste razmena u okvirima delokruga rada.

U proteklom periodu, uspostavljena je saradnja i potpisano je više Ugovora o međunarodnoj saradnji sa srodnim Fakultetima iz različitih zemalja, pri čemu se i dalje intenzivno radi na proširenju ove mreže.

Saradnja sa privredom i međunarodna saradnja veoma su važan faktor razvoja Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Osnovni cilj međunarodne saradnje je realizacija zajedničkih projekata, mobilnost studenata i nastavnog kadra.

Pogledajte više

U poslednjih nekoliko godina, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu potpisali su više sporazuma o obrazovnoj i naučnoj saradnji sa školama i fakultetima iz različitih zemalja, pri čemu se i dalje intenzivno radi na proširenju ove mreže.

Pogledajte više

KONKURSI

KANCELARIJA
ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I PROJEKTE

logo