Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo
 • Stipendijski program

  Stipendijski program "Prof. dr Slavko Carić"

  U cilјu afirmacije visokog obrazovanja, a shvatajući aktuelni društveno–ekonomski momenat, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija ( u nastavku Fakultet), osnovao je stipendijski program “Prof. dr Slavko Carić”, koji je usmeren ka nagrađivanju postignutog uspeha srednjoškolaca – budućih studenata koji konkurišu za upis na Fakultet. Stipendijski program je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, kao i Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine.

  U tom smislu, svrha Stipendijskog programa jeste postizanje većeg kvaliteta diplomiranih studenata, dok je poseban cilj Programa povećati broj prijavljenih studenata sa odličnim uspehom iz srednje škole sa teritorije Novog Sada i Vojvodine.

  Stipendijski program kao svoje zadatke postavlja izgradnju društva jednakih mogućnosti i obezbeđenje uslova za širi pristup visokom obrazovanju, nagrađivanjem znanja i postignutog uspeha.

  Planirano je da sprovođenje Stipendijskog programa otpočne sa upisnim rokom.

 • Uslovi Stipendijskog programa

  Stipendijskim programom predviđena su bliža pravila ostvarivanja prava, odn. uslovi za dobijanje stipendije. U okviru Stipendijskog programa „Prof. dr Slavko Carić“ predviđena su dva iznosa stipendije.

  I POTPUNA STIPENDIJA (100% školarine za sve četiri godine)

  Uslovi za ostvarivanje prava na ovaj iznos stipendije su:

  • Odličan ili vrlo dobar uspeh ostvaren u srednjoj školi, sa prosečnom ocenom koja nije niža od 4.30;
  • Završena gimnazija ili srednja ekonomska škola;
  • Fakultet upisuje u godini u kojoj je završio/la predviđenu srednju školu;
  • Državlјanin/ka R. Srbije.

  Status „Student-stipendista“ se stiče na osnovu Konačne rang liste za upis. Student-stipendista se, na osnovu raspisanih uslova Stipendijskog programa, mora rangirati među prvih 30 studenata na Konačnoj rang listi Fakulteta, koja se objavljuje na sajtu Fakulteta, kako bi ostvario pravo na stipendiju.

  Pravo na stipendiju se ostvaruje potpisivanjem posebnog Ugovora o školovanju na osnovnim studijama sa Fakultetom, kojim se preciziraju prava i obaveze obe ugovorne strane. Svake godine Fakultet i Student-stipendista zaključuju novi Ugovor o školovanju na osnovnim studijama.

  Stipendija pokriva pun iznos troškova studiranja studenta–stipendiste za sve četiri godine osnovnih akademskih studija na Fakultetu.

  II DELIMIČNA STIPENDIJA (50% školarine za sve četiri godine)

  Uslovi za ostvarivanje prava na ovaj iznos stipendije su:

  • Odličan ili vrlo dobar uspeh ostvaren u srednjoj školi, sa prosečnom ocenom koja nije niža od 4.50;
  • Završena srednja škola (izuzev gimnazije i ekonomske škole);
  • Fakultet upisuje u godini u kojoj je završio/la predviđenu srednju školu;
  • Državlјanin/ka R. Srbije.

  Status „Student-stipendista“ se stiče na osnovu Konačne rang liste za upis. Student-stipendista se, na osnovu raspisanih uslova Stipendijskog programa, mora rangirati između 31-og i 50-og mesta na Konačnoj rang listi Fakulteta, koja se objavljuje na sajtu Fakulteta, kako bi ostvario pravo na stipendiju.

  Pravo na stipendiju se ostvaruje potpisivanjem posebnog Ugovora o školovanju na osnovnim studijama sa Fakultetom, kojim se preciziraju prava i obaveze obe ugovorne strane. Svake godine Fakultet i student-stipendista zaključuju novi Ugovor o školovanju na osnovnim studijama.

  Stipendija pokriva 50% (pedeset odsto) od ukupnog iznosa troškova studiranja studenta–stipendiste za sve četiri godine osnovnih akademskih studija na Fakultetu.

 • Prava i obaveze

  Stranica u izradi.

Stipendijski program su podržali:
puma-apv fond-apv
logo