Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Studentske prakse

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu (u daljem tekstu: Fakultet) je sa Višim sudom u Novom Sadu, dana 23.11.2010. godine, potpisao Ugovor o poslovnoj saradnji i organizaciji studentske prakse u okviru predmeta Krivično procesno pravo, čiji je predmetni profesor – prof. dr Jelena Matijašević.

Studentska praksa se organizuje po ciklusima, čiji termini se određuje u skladu sa mogućnostima Višeg suda u Novom Sadu.

Studentska praksa se sastoji iz tri celine:

  • praćenje sudskih postupaka;
  • interaktivni razgovori sa sudijama u kojima se sudski postupci analiziraju sa aspekta postojeće sudske prakse;
  • simlacija suđenja u okviru koje je predviđena i izrada odgovarajućih pravnih akata.

Studenti prate suđenja tako što se tokom boravka u sudu raspoređuju kod sudećih prvostepenih sudija Višeg suda u Novom Sadu (10 radnih dana).

Elaboraciju suđenja kojima su prisustvovali, sa studentima vrše sudije koje pismeno odredi predsednik Višeg suda u Novom Sadu, iz odgovarajućih oblasti. Interaktivni razgovor sa studentima, o sudskim postupcima, sudije drže u zgradi Suda.

Studenti se za simulaciju suđenja pripremaju na Fakultetu uz učešće nastavnika i asistenta na predmetu Krivično procesno pravo, a simulacija se održava poslednjeg dana prakse. Studenti tokom prakse vode Dnevnik prakse koji svaki dan potpisom overava mentor i nastavnik (ili asistent) sa Fakulteta, čime se potvrđuje prisustvo i aktivno učešće studenata.

Nakon uspešno obavljene prakse, Fakultet studentima uručuje sertifikat koji potpisuju potpisnici ovog Ugovora.

logo