Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Biblioteka „Prof. dr Slavko Carić“

Akreditacija

Biblioteka „prof. dr Slavko Carić“ Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu je specijalizovana visokoškolska biblioteka koja predstavlja naučnoistraživačku radnu jedinicu Fakulteta. Relevantan zadatak Biblioteke je da zadovoljava potrebe korisnika, prvenstveno studenata, profesora i saradnika.

U reformisanoj nastavi prema Bolonjskoj deklaraciji Biblioteka dobija sve značajniju ulogu, kao mesto gde korisnici mogu proširiti i dopuniti svoja znanja o materiji koja se izučava u redovnoj nastavi. Fond knjiga pokriva sve oblasti pravnih nauka. Biblioteka je snabdevena literaturom koja svojim nivoom i obimom obezbeđuje podršku nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu. U fondu se nalaze i publikacije nastale kao rezultat naučnoistraživačkog rada: doktorske disertacije, magistarski radovi i master radovi. Veoma važan zadatak biblioteke je plansko, pravilno i redovno popunjavanje fonda u skladu sa nabavnom politikom Fakulteta.

Decembra 2006. god. uvedena je elektronska katalogizacija publikacija tj. obrada bibliotečkog fonda u WINISIS-u, bibliotečkom programu koji je po međunarodnim bibliotečkim standardima, čiji je cilj prenos podataka iz tradicionalnih kataloga u elektronske. Takođe, WINISIS je program koji omogućava uvid u dostupnost publikacija i preciznu evidenciju zaduženih publikacija. Na ovaj način korisnicima je automatski omogućeno pretraživanje baze po svim parametrima: autorima, naslovu, predmetnoj odrednici, vrsti dokumenta, izdavaču, ključnim rečima itd.

FOND BIBLIOTEKE
„PROF. DR SLAVKO CARIĆ“

logo