Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Studijski program Opšte pravo (OAS)

Osnovne akademske studije traju četiri godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI PRAVNIK.

Uslov za upis Osnovnih akademskih studija jeste prethodno završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položen prijemni ispit. Kliknite ovde da bi ste pogledali uslove za polaganje prijemnog ispita.

Po završetku Osnovnih akademskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci kojima su na raspolaganju široke mogućnosti zapošljavanja, unapređenja kvaliteta života i kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Na osnovnim akademskim studijama, s jedne strane, stiču se znanja potrebna za upis u sledeći obrazovni stepen, dok s druge strane, stečena znanja na osnovnim akademskim studijama omogućavaju obavljanje određenih stručnih poslova koji se traže na tržištu rada.

Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu na osnovnim akademskim studijama se realizuje studijski program Opšte pravo.

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom svi predmeti traju jedan semestar i za svaki predmet je utvrđen odgovarajući broj ESPB bodova, određen na osnovu obima rada koji student treba da uloži kako bi savladao predmet.

Kroz izborne predmete studenti stiču uskostručna znanja upravo iz onih oblasti koje su im interesantne. Na taj način studentima se pruža mogućnost da se pripreme upravo za one poslove kroz koje bi želeli da razvijaju svoju karijeru.

Sticanje praktičnih znanja i veština koje su potrebne za uspešno zaposlenje, obezbeđeno je kroz stručnu praksu na Osnovnom i Višem sudu u Novom Sadu, kao i u brojnim privrednim organizacijama sa kojima Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu ima potpisan Sporazum o saradnji.

Profesori na Pravnom fakultetu su eminentni stručnjaci u svojim sa veoma bogatim iskustvom kako u nauci tako i u praksi.

Svim našim studentima na raspolaganju su i brojne druge aktivnosti kao što su sportsko-rekreativne aktivnosti, predavanja gostujućih predavača, javne tribine, usavršavanja u inostranstvu kao i na samom Fakultetu kroz specijalističke kurseve i raznih oblasti.

Nastavni plan studijskog programa Opšte pravo - Osnovne akademske studije
R.B. Naziv Semestar ESPB Predmet
PRVA GODINA
1. Uvod u pravo I 9

Preuzimanje

2. Rimsko pravo i istorija pravnih institucija I 10

Preuzimanje

3. Osnovi ekonomije I 8

Preuzimanje

4. Sociologija II 7

Preuzimanje

5. Ustavno pravo II 10

Preuzimanje

Izborni blok 1 (student bira 2 od 4 predmeta) :
6. Izborni predmet 1 II 8
7. Izborni predmet 2 II 8
* Poslovni engleski jezik

Preuzimanje

* Poslovni ruski jezik

Preuzimanje

* Privredni sistem

Preuzimanje

* Pravna etika

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
DRUGA GODINA
1. Uvod u građansko pravo III 8

Preuzimanje

2. Porodično pravo III 7

Preuzimanje

3. Krivično pravo – opšti deo III 8

Preuzimanje

4. Međunarodno javno pravo III 8

Preuzimanje

5. Stvarno pravo IV 7

Preuzimanje

6. Nasledno pravo IV 6

Preuzimanje

7. Кrivično pravo – posebni deo IV 6

Preuzimanje

Izborni blok 2 (student bira 1 od 2 predmeta) :
8. Izborni predmet 3 IV 8
* Ekološko pravo

Preuzimanje

* Bezbednosna kultura

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
1. Upravno pravo V 8

Preuzimanje

2. Кrivično procesno pravo – opšti deo V 6

Preuzimanje

3. Pravo privrednih društava V 8

Preuzimanje

4. Poresko pravo V 6

Preuzimanje

5. Obligaciono pravo VI 10

Preuzimanje

6. Krivično procesno pravo – posebni deo VI 6

Preuzimanje

Izborni blok 3 (student bira 2 od 4 predmeta) :
7. Izborni predmet 4 VI 8
8. Izborni predmet 5 VI 8
* Kriminologija

Preuzimanje

* Pravo Evropske unije

Preuzimanje

* Kriminalistika

Preuzimanje

* Finansijska tržišta

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
ČETVRTA GODINA
1. Trgovinsko pravo VII 6

Preuzimanje

2. Građansko procesno pravo 1 VII 6

Preuzimanje

3. Оrganizovani kriminalitet VII 6

Preuzimanje

4. Radno pravo VII 7

Preuzimanje

5. Građansko procesno pravo 2 VIII 6

Preuzimanje

6. Međunarodno privatno pravo VIII 7

Preuzimanje

7. Prekršajno pravo VIII 6

Preuzimanje

Izborni blok 4 (student bira 1 od 2 predmeta) :
7. Izborni predmet 6 VIII 8
* Kolektivno radno pravo

Preuzimanje

* Međunarodno poslovno pravo

Preuzimanje

8. Stručna praksa VIII 3

Preuzimanje

9. Završni rad – istraživanje u funkciji završnog rada VIII 2

Preuzimanje

10. Završni rad – izrada i odbrana VIII 3

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
Ukupno ESPB za 4 godine 240
logo