Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Studijski program Krivično pravo (DAS)

Studijski program Krivično pravo pruža studentima značajno proširena i produbljena znanja iz krivično-pravne naučne oblasti. Svakodnevni i kontinuirani porast kriminaliteta u svetu doprinosi stalnom i rastućem značaju ovog studijskog programa i čini ga aktuelnim.

Nastavni plan studijskog programa Krivično pravo - Doktorske akademske studije
R.B. Naziv Semestar ESPB Predmet
PRVA GODINA
1. Metodologija naučnoistraživačkog rada I 8

Preuzimanje

2. Krivično pravo I 11

Preuzimanje

3. Krivično procesno pravo I 11

Preuzimanje

Izborni blok 1:
4. Izborni predmet 1 II 10
* Politika suzbijanja kriminaliteta

Preuzimanje

* Maloletničko krivično pravo

Preuzimanje

Izborni blok 2:
5. Izborni predmet 2 II 10
* Penologija

Preuzimanje

* Kriminologija

Preuzimanje

6. SIR – Teorijske osnove izrade prvog naučnog rada II 5

Preuzimanje

7. Izrada prvog naučnog rada II 5

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
DRUGA GODINA
Izborni blok 3:
1. Izborni predmet 3 III 10
* Visokotehnološki kriminalitet

Preuzimanje

* Viktimologija

Preuzimanje

Izborni blok 4:
2. Izborni predmet 4 III 10
* Kriminalistika

Preuzimanje

* Organizovani kriminalitet

Preuzimanje

3. SIR – Teorijske osnove izrade drugog naučnog rada III 5

Preuzimanje

4. Izrada drugog naučnog rada III 5

Preuzimanje

5. SIR – Teorijske osnove izrade prijave doktorske disertacije IV 15

Preuzimanje

6. Izrada prijave doktorske disertacije IV 15

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
1. SIR – Teorijske osnove doktorske disertacije 1 V 15

Preuzimanje

2. Izrada doktorske disertacije V 15

Preuzimanje

3. SIR – Teorijske osnove doktorske disertacije 2 VI 15

Preuzimanje

4. Izrada i odbrana doktorske disertacije VI 15

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
Ukupno ESPB za 3 godine 180
logo