Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Studijski program Krivično pravo (DAS)

Studijski program Krivično pravo pruža studentima značajno proširena i produbljena znanja iz krivično-pravne naučne oblasti. Svakodnevni i kontinuirani porast kriminaliteta u svetu doprinosi stalnom i rastućem značaju ovog studijskog programa i čini ga aktuelnim.

Nastavni plan studijskog programa Krivično pravo - Doktorske akademske studije
R.B. Naziv Semestar ESPB Predmet
PRVA GODINA
1. Metodologija naučnoistraživačkog rada I 8

Preuzimanje

2. Krivično pravo I 11

Preuzimanje

3. Krivično procesno pravo I 11

Preuzimanje

4. Izborni blok 1 (bira se 1 od 2): II 10
* Politika suzbijanja kriminaliteta

Preuzimanje

* Maloletničko krivično pravo

Preuzimanje

5. Izborni blok 2 (bira se 1 od 3): II 10
* Penologija

Preuzimanje

* Kriminologija

Preuzimanje

* Pravosudno organizaciono pravo

Preuzimanje

6. SIR – Teorijske osnove izrade prvog naučnog rada II 5

Preuzimanje

7. Izrada prvog naučnog rada II 5

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
DRUGA GODINA
8. Izborni blok 3 (bira se 1 od 2): III 10
* Visokotehnološki kriminalitet

Preuzimanje

* Viktimologija

Preuzimanje

9. Izborni blok 4 (bira se 1 od 2): III 10
* Kriminalistika

Preuzimanje

* Organizovani kriminalitet

Preuzimanje

10. SIR – Teorijske osnove izrade drugog naučnog rada III 5

Preuzimanje

11. Izrada drugog naučnog rada III 5

Preuzimanje

12. SIR – Teorijske osnove izrade prijave doktorske disertacije IV 15

Preuzimanje

13. Izrada prijave doktorske disertacije IV 15

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
14. SIR – Teorijske osnove doktorske disertacije 1 V 15

Preuzimanje

15. Izrada doktorske disertacije V 15

Preuzimanje

16. SIR – Teorijske osnove doktorske disertacije 2 VI 15

Preuzimanje

17. Izrada i odbrana doktorske disertacije VI 15

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
Ukupno ESPB za 3 godine 180
logo