Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Pravo da upišu master akademske studije imaju sva lica sa završenim osnovnim akademskim studijama, odnosno sva lica koja su stekla zvanje "diplomirani" na nekom od srodnih fakulteta društvenih nauka, čija je diploma priznata na teritoriji Republike Srbije ili imaju odgovarajuću inostranu diplomu nostrifikovanu u Republici Srbiji.

Rangiranje kandidata vrši se prema prosečnoj oceni ostvarenoj na osnovnim akademskim studijama i dužini studija.

Pogledajte više

Godišnja školarina na master akademskim studijama, za sve studijske programe iznosi:

  • 2.000€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
  • 1.800€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za studente koji su završili osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Školarina se može uplatiti u celosti ili u 4 rate u toku trajanja školske godine.

Pogledajte više

logo