projektna

O KANCELARIJI

Kancelarija za nacionalne projekte Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu kontinuirano se razvija i radi duži niz godina.

Osnovni cilj Kancelarije za nacionalne projekte je da doprinosi izgradnji kapaciteta i podizanju nivoa kvaliteta obrazovanja i naučno-istraživačke delatnosti fakulteta kroz realizaciju nacionalnih projekata.

Sadržaj i rezultati naučnih, istraživačkih i stručnih projektnih aktivnosti usklađeni su sa strateškim dokumentima Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, kao i sa nacionalnim i evropskim ciljevima i standardima u nauci i visokom obrazovanju.

Nastavnici i saradnici, angažovanjem kroz aktivnosti Kancelarije za nacionalne projekte, unapređuju stručne i naučne kompetencije i na taj način doprinose transparentnosti nauke i internacionalizaciji studijskih programa i rada cele ustanove

Delatnost Kancelarije za nacionalne projekte:

 • Aktivnosti članova Kancelarije za nacionalne projekte u formulisanju projektnih ideja u skladu sa ciljevima naučno-istraživačkog rada Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu;
 • Upravljanje domaćim projektima i implementacija projektnih aktivnosti ustanove;
 • Pružanje administrativne i tehničke pomoći pri izradi i realizaciji projekata čiji je nosilac ustanova;
 • Obaveštavanje nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu o otvorenim konkursima, pozivima, događajima i ostalim informacijama značajnim za projektno delovanje;
 • Organizacija obuka posvećenih pisanju i predaji projektnih aplikacija, kao i pronalaženju partnerskih institucija.

TIM KANCELARIJE ZA NACIONALNE PROJEKTE
kontakt podaci tima kancelarije za nacionalne projekte

Doc. dr Goran Milojević

Doc. dr Goran Milojević

Rukovodilac projektne kancelarije

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prof. dr Jelena Stojšić Dabetić

Prof. dr Jelena Stojšić Dabetić

Član projektne kancelarije

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prof. dr Nenad Stefanović

Prof. dr Nenad Stefanović

Član projektne kancelarije

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prof. dr Dejan Logarušić

Prof. dr Dejan Logarušić

Član projektne kancelarije

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Doc. dr Tanja Varađanin

Doc. dr Tanja Varađanin

Član projektne kancelarije

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Msr. Nada Đuričić

Doc. dr Nada Đuričić

Član projektne kancelarije

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Msr. Milica Petrović

Msr. Milica Petrović

Član projektne kancelarije

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NACIONALNI PROJEKTI
Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Projekti koji su u toku

 • dugoročni projekat po javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje/sufinansiranje projekata od značaja za razvoj naučnoistraživačke delatnosti AP Vojvodine za projektni ciklus 2021-24.godine
 • učesnici: prof. dr Predrag Mirković, rukovodilac; prof. dr Jelena Stojšić Dabetić, prof. dr Joko Dragojlović, prof. dr Darko Golić, prof. dr Marijana Mladenov, prof. dr Danijela Despotović
 • trajanje: 4 godine
 • projekat podnet po Javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2022. godini
 • učesnici: prof. dr Joko Dragojlović - rukovodilac; prof. dr Darko Golić, doc. dr Maja Subotin, doc. dr Goran Milojević (tada asistent) i msr Anja Koprivica
 • trajanje: 12 meseci
 • projekat po pozivu Gradske uprave za zaštitu životne sredine, u 2022/2023. godini
 • učesnici: prof. dr Milan Počuča, rukovodilac; prof. dr Jelena Matijašević, prof. dr Ivan Joksić, prof. dr Sanja Škorić, prof. dr Darko Golić, prof. dr Marijana Mladenov, prof. dr Predrag Mirković, prof. dr Joko Dragojlović, prof. dr Nenad Bingulac, prof. dr Nenad Stefanović, doc. dr Tanja Varađanin, doc. dr Maja Subotin, doc. dr Goran Milojević, zamenik rukovodioca, dr Dejan Novaković, dr Boro Merdović, doktorand Sara Zarubica, doktorand Aleksandra Arsić, master pravnik Nataša Vidović
 • trajanje: 12 meseci

Realizovani projekti – ARHIVA

 • projekat podnet po Javnom konkursu Ministarstva za zaštitu životne sredine, u 2019. godini
 • učesnici: prof. dr Milan Počuča, rukovodilac; prof. dr Jelena Matijašević, prof. dr Ivan Joksić, prof. dr Darko Golić, prof. dr Marijana Mladenov, prof. dr Joko Dragojlović, prof. dr Nenad Bingulac, prof. dr Predrag Mirković, doc. dr Sofija Vujičić, prof. dr Maja Kovačević, doktorant Goran Milojević, zamenik rukovodioca projekta, doktorant Nada Đuričić, master Milica Milić, master Aleksandra Kočović
 • trajanje: 2 meseca
 • projekat podnet po Javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2021. godini
 • učesnici: prof. dr Jelena Stojšić Dabetić, rukovodilac; prof. dr Predrag Mirković, prof. dr Darko Golić, prof. dr Marko Stanković.
 • trajanje: 12 meseci
 • projekat podnet po Javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2020. godini
 • učesnici: prof. dr Predrag Mirković, rukovodilac; prof. dr Jelena Stojšić Dabetić, prof. dr Darko Golić, prof. dr Marijana Mladenov, prof. dr Sanja Škorić
 • trajanje: 12 meseci
 • projekat podnet po Javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2018. godini
 • učesnici: prof. dr Marijana Dukić Mijatović, rukovodilac; prof. dr Predrag Mirković, prof. dr Jelena Matijašević Obradović, prof. dr Borislav Bojić, doc. dr Jagoda Nedić, prof. dr Mirko Smoljić, prof. dr Nenad Stefanović, prof. dr Danijela Despotović, prof. dr Dragana Radovanović
 • trajanje: 12 meseci
 • projekat podnet po Javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2017. godini
 • učesnici: prof. dr Milan Počuča, rukovodilac; prof. dr Predrag Mirković, prof. dr Jelena Stojšić Dabetić, prof. dr Sanja Škorić, prof. dr Marijana Mladenov
 • trajanje: 12 meseci
 • projekat podnet po Javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2017. godini
 • učesnici: prof. dr Darko Golić, rukovodilac; prof. dr Nenad Bingulac, prof. dr Joko Dragojlović, prof. dr Jelena Matijašević, prof. dr Milan Počuča, prof. dr Predrag Mirković, prof. dr Nikola Ćirović.
 • trajanje: 12 meseci
 • projekat podnet po Javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2016. godini
 • učesnici: prof. dr Zoran Pavlović, rukovodilac; prof. dr Predrag Mirković, prof. dr Jelena Stojšić Dabetić
 • trajanje: 4 meseca
 • projekat podnet po pozivu Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada za sufinansiranje projekata u kulturi koji su od posebnog značaja za razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva Grada Novog Sada, ili projekata od zajedničkog interesa u oblasti kulture sa jedinicama lokalne samouprave drugih država, koje nije bilo moguće unapred planirati, realizovan u 2022. godini
 • učesnici: prof. dr Jelena Matijašević, rukovodilac projekta
 • trajanje: 3 meseca (priprema i publikovanje broja 3/2022 časopisa Pravo – teorija i praksa)
 • projekat podnet po pozivu Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada za izbor projekata u kulturi koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva, realizovan u 2019, 2018, 2017 i 2016. godini
 • učesnici: prof. dr Jelena Dabetić, rukovodilac projekta
 • trajanje: 3 meseca (priprema i publikovanje broja 3/2019, 3/2018, 3/2017 i 3/2016 časopisa Pravo – teorija i praksa)
 • projekat po pozivu Gradske uprave za zaštitu životne sredine, u 2020/2021. godini
 • učesnici: prof. dr Mirko Kulić, rukovodilac; prof. dr Jelena Matijašević, prof. dr Ivan Joksić, prof. dr Darko Golić, prof. dr Marijana Mladenov, prof. dr Predrag Mirković, doc. dr Dalibor Krstinić, prof. dr Nenad Bingulac, doc. dr Nenad Stefanović, prof. dr Jelena Stojšić Dabetić, doktorand Stefan Ditrih, doktorand Emina Kolarević, doktorand Miloš Spirić, doktorand Sara Zarubica, master pravnik Milica Milić, master pravnik Ivana Tomić
 • trajanje: 12 meseci
 • projekat po pozivu Gradske uprave za zaštitu životne sredine, u 2019/2020. godini
 • učesnici: prof. dr Milan Počuča, rukovodilac projekta; prof. dr Jelena Matijašević, prof. dr Ivan Joksić, prof. dr Darko Golić, prof. dr Marijana Mladenov, prof. dr Joko Dragojlović, prof. dr Nenad Bingulac, prof. dr Predrag Mirković, prof. dr Dalibor Krstinić, prof. dr Nenad Stefanović, doc. dr Maja Subotin, doktorand Goran Milojević, zamenik rukovodioca projekta, doktorand Nada Đuričić, doktorand Tanja Praštalo, doktorand Jovana Vasiljković
 • trajanje: 12 meseci
 • projekat po pozivu Gradske uprave za zaštitu životne sredine, u 2018/2019. godini
 • učesnici: prof. dr Milan Počuča, rukovodilac projekta; prof. dr Jelena Matijašević, prof. dr Ivan Joksić, prof. dr Darko Golić, prof. dr Marijana Mladenov, prof. dr Joko Dragojlović, prof. dr Nenad Bingulac, prof. dr Predrag Mirković, prof. dr Sanja Škorić, prof. dr Maja Kovačević, doc. dr Vladimir Šebek, doktorand Goran Milojević, zamenik rukovodioca projekta, doktorand Nada Đuričić, master Milica Milić
 • trajanje: 12 meseci
logo