Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Akreditacija

Akreditacija

Poštovani,

imamo zadovoljstvo da Vas obavestimo da je Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu uspešno okončao reakreditaciju Ustanove i svih studijskih programa u sedištu Ustanove.

Primena nastavnog plana i programa akreditovanih studijskih programa na sva tri nivoa studija kreće od školske 2021/22. godine. Rad na implementacija akreditovanih studijskih programa biće okončan do početka sledeće školske godine.

Dobijene su sledeće dozvole za rad, i to:
Reakreditacija Ustanove i svih studijskih programa u sedištu do 2027. godine.

Reakreditacija studijskog programa OAS Opšte pravo u sedištu Ustanove (200 studenata na prvu godinu studija). Zvanje: diplomirani pravnik.

Akreditacija studijskog programa OAS Pravo, bezbednost i kriminalistika u sedištu Ustanove (75 studenata na prvu godinu studija). Zvanje: diplomirani pravnik.

Reakreditacija studijskog programa MAS Opšte pravo u sedištu Ustanove (100 studenata na prvu godinu studija). Zvanje: master pravnik.

Akreditacija studijskog programa MAS Unutrašnji poslovi u sedištu Ustanove (50 studenata na prvu godinu studija). Zvanje: master pravnih unutrašnjih poslova.

Reakreditacija studijskog programa DAS Krivično pravo u sedištu Ustanove (8 studenata na prvu godinu studija). Zvanje: doktor pravnih nauka.

Reakreditacija studijskog programa DAS Privrednopravni SP u sedištu Ustanove (8 studenata na prvu godinu studija). Zvanje: doktor pravnih nauka.

Ustanova je sa uspehom prošla i Spoljnu proveru kvaliteta do 2024. godine.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe nastavlja da postiže izvrsne rezultate na svim poljima, te sa zadovoljstvom možemo konstatovati da će naša ustanova i u budućem periodu biti prepoznata kao obrazovno-naučna ustanova od vrhunskog značaja.

Ovi rezultati nam daju za pravo da nastavimo sa uspehom dalji rad koji će ići u pravcu podizanja kvaliteta rada Ustanove i njenih zaposlenih.

Uprava Fakulteta

U okviru akreditacije Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu je akreditovan za izvođenje sledećih studijskih programa:

Dokumenti za akreditaciju studijskih programa
Dozvola za rad (26.02.2021.god.)

Preuzimanje

Rešenje o dopuni dozvole za rad (04.04.2022.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove (09.11.2020.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS - Opšte pravo (09.11.2020.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS - Pravo bezbednost i kriminalistika (07.02.2022.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS - Opšte pravo (27.11.2020.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS - Unutrašnji poslovi (09.11.2020.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa DAS - Krivično pravo (09.11.2020.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa DAS - Privredno-pravni (09.11.2020.god.)

Preuzimanje

Pregled prethodnih akreditacija

Akreditacija 2014

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove (09.05.2014.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS - Pravo sa dva modula (09.05.2014.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS - Opšte pravo - studije na daljinu (21.03.2014.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS - Pravo sa dva modula (09.05.2014.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS - Privredno pravo (09.05.2014.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa DAS - Кrivično pravo (09.05.2014.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa DAS - Privredno-pravni (24.05.2013.god.)

Preuzimanje

Akreditacija 2009

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove (10.07.2009.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS - Opšte-pravni (10.07.2009.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS - Privredno-pravni (10.07.2009.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS - Opšte-pravni (10.07.2009.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS - Privredno-pravni (10.07.2009.god.)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa DAS - Krivično-pravni (10.07.2009.god.)

Preuzimanje

logo