Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Akreditacija

Akreditacija

Poštovani,

imamo zadovoljstvo da Vas obavestimo da je Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu uspešno okončao reakreditaciju Ustanove i svih studijskih programa u sedištu Ustanove.

Dobijene su sledeće dozvole za rad, i to:

Reakreditacija Ustanove i svih studijskih programa u sedištu do 2027. godine.

Reakreditacija studijskog programa OAS Opšte pravo u sedištu Ustanove (200 studenata na prvu godinu studija). Zvanje: diplomirani pravnik.

Reakreditacija studijskog programa MAS Opšte pravo u sedištu Ustanove (100 studenata na prvu godinu studija). Zvanje: master pravnik.

Akreditacija studijskog programa MAS Unutrašnji poslovi u sedištu Ustanove (50 studenata na prvu godinu studija). Zvanje: master pravnih unutrašnjih poslova.

Reakreditacija studijskog programa DAS Krivično pravo u sedištu Ustanove (8 studenata na prvu godinu studija). Zvanje: doktor pravnih nauka.

Reakreditacija studijskog programa DAS Privrednopravni SP u sedištu Ustanove (8 studenata na prvu godinu studija). Zvanje: doktor pravnih nauka.

Ustanova je sa uspehom prošla i Spoljnu proveru kvaliteta do 2024. godine.

Primena nastavnog plana i programa akreditovanih studijskih programa na sva tri nivoa studija kreće od školske 2021/22. godine. Rad na implementacija akreditovanih studijskih programa biće okončan do početka sledeće školske godine.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe nastavlja da postiže izvrsne rezultate na svim poljima, te sa zadovoljstvom možemo konstatovati da će naša ustanova i u budućem periodu biti prepoznata kao obrazovno-naučna ustanova od vrhunskog značaja.

Ovi rezultati nam daju za pravo da nastavimo sa uspehom dalji rad koji će ići u pravcu podizanja kvaliteta rada Ustanove i njenih zaposlenih.

Uprava Fakulteta

U okviru akreditacije Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu je akreditovan za izvođenje sledećih studijskih programa:

Dokumenti za akreditaciju studijskih programa
Dozvola za rad (26.02.2021)

Preuzimanje

Rešenje o dopuni dozvole za rad (04.04.2022)

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS - Opšte pravo

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS - Pravo bezbednost i kriminalistika

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS - Opšte pravo

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS - Unutrašnji poslovi

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa DAS - Krivično pravo

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa DAS - Privredno-pravni

Preuzimanje

Uverenje o akreditaciji VŠU

Preuzimanje

Pregled prethodnih akreditacija

Akreditacija 2014

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove

Preuzimanje

Registracija NIO

Preuzimanje

Osnovne akademske studije Pravo sa dva modula

Preuzimanje

Osnovne akademske studije Opšte pravo VŠJ Beograd

Preuzimanje

Osnovne akademske studije Opšte pravo VŠJ Subotica

Preuzimanje

Dopuna odluke o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija - Subotica

Preuzimanje

Osnovne akademske studije Opšte pravo VŠJ Šabac

Preuzimanje

Dopuna odluke o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija - Šabac

Preuzimanje

Osnovne akademske studije Opšte pravo VŠJ Niš

Preuzimanje

Osnovne akademske studije Opšte pravo - studije na daljinu

Preuzimanje

Master akademske studije Pravo sa dva modula

Preuzimanje

Master akademske studije Privredno pravo

Preuzimanje

Doktorske akademske studije Кrivično pravo

Preuzimanje

Doktorske akademske studije Privredno-pravni

Preuzimanje

Akreditacija 2009

Registracija NIO

Preuzimanje

logo