Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Vannastavne aktivnosti

Kineska poslovica

„Ako planiraš za godinu, posej pirinač,
ako planiraš za deceniju, posadi drvo,
ako planiraš za ceo život, školuj ljude“.

Kineska poslovica

Vannastavne aktivnosti na fakultetu ključni su alat u ličnom razvoju. Osim sticanja znanja u okviru redovne nastave na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, studentima Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu se pruža mogućnost da kroz selektivan i brižljivo načinjen predlog vannastavnih aktivnosti odaberu sadržaj koji će unaprediti znanje stečeno u toku redovne nastave.

Sa ponosom ističemo stav da razvoj inicijative i kreativnosti mladih ljudi jeste važan faktor uspešnog profesionalnog osposobljavanja studenata pre dobijanja diplome. Pohađanje studentske prakse, specijalističkih kurseva, aktivno učestvovanje na takmičenjima, debatama, te razmenama mišljenja na tribinama ili okruglim stolovima za studente u savremenom društvu nije prestiž, već neophodan element procesa obrazovanja. Kvalitetan izbor vannastavnih aktivnosti, te specijalističkih kurseva, omogućavaju studentima adekvatnu nadgradnju znanja i bolju pripremljenost za dalji rad u praksi. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe je i u ovom delu ostvario vizionarski pristup u kreiranju mogućnosti da kvalitetna dodatna edukacija dobije adekvatnu podršku i iznedri uspešno koncipirane i realizovane sadržaje.

U okviru Centra za edukaciju i specijalističke kurseve koji je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe obrazovan 2008. godine, do sada su realizovani veoma interesantni i značajni kursevi i seminari, sa ciljem omogućavanja dodatne edukacije i profesionalnog osposobljavanja iz različitih oblasti prava, svim zainteresovanim licima. U nastanak i razvoj svakog specijalističkog kursa utkan je rad mnogih istaknutih domaćih i inostranih stručnjaka iz oblasti prava. Učešće u organizaciji i izvođenju mnogih specijalističkih kurseva uzeli su istaknuti stručnjaci iz Osnovnog i Višeg suda u Novom Sadu, Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, advokati i njihovi saradnici, kao i stručnjaci iz drugih naučnih oblasti, čija su znanja upotpunila razmatranje određenih pravničkih tema.

Nije sporna činjenica da je prepoznavanje značaja dodatne edukacije na evropskom prostoru visokog obrazovanja itekako poželjna stavka u široko primenjenom pristupu celoživotnog učenja i usavršavanja.

Vodeći se rečenim, na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu do sada je organizovan značajan broj tribina i okruglih stolova sa istaknutim gostima iz pravosuđa, advokature i privrede, u cilju prezentovanja i analiziranja aktuelnih tema, pri čemu aktivnu ulogu u diskusijama uvek imaju i naši studenti.

Naš fakultet svake godine organizuje takmičenje u besedništvu. Imajući u vidu da je u pitanju umetnost govorništva, pored talenta, neophodna su dodatna zalaganja da bi se student pripremio za takmičenje. Upravo iz ovog razloga, na fakultetu se pre samog takmičenja održavaju pripremni časovi, kako za takmičare, tako i za sve studente koji žele da usavrše svoj govor. Tokom ovih priprema studenti se upoznaju sa principima i zahtevima pravilnog govora, koji će im pomoći prilikom suočavanja sa bilo kakavim javnim nastupom. Pored studenata, takmičenje u besedništvu okuplja i zainteresovane maturante novosadskih srednjih škola, što je značajna podrška negovanju i razvijanju veština govorništva.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe organizuje studentsku praksu u Osnovnom i Višem sudu u Novom Sadu, kao i programe Studije slučaja.

Studenti treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija imaju priliku da pohađaju programe studentske prakse organizovane u Osnovnom sudu u Novom Sadu. Tokom studentske prakse u trajanju od deset dana, studenti imaju mogućnost da svoje teorijsko znanje praktično provere, prateći svakodnevna suđenja za sva krivična dela iz nadležnosti Osnovnog suda, u kojima javnost nije isključena. Pohađanjem studentske prakse, studenti stiču priliku da testiraju i nadograde svoje pravničko znanje diskutijući sa sudijama u krivičnom odeljenju suda koji sa zadovoljstvom odgovaraju na sva postavljena pravna pitanja i nedoumice. Zajednički cilj saradnje Osnovnog suda u Novom Sadu i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, jeste da se budući diplomirani pravnici što bolje osposobe za budući rad u pravosuđu.

Studenti treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija imaju takođe priliku da učestvuju u programima studentske prakse na krivičnom odeljenju Višeg suda u Novom Sadu. Program studentske prakse u Višem sudu u Novom Sadu uključuje upoznavanje studenata sa Višim sudom u Novom Sadu i preliminarnom podelom zadataka za simulaciju suđenja koja se održava po završenom programu studentske prakse. Studenti prvog dana prakse imaju priliku da prisustvuju predavanjima iz oblasti prvostepenog krivičnog postupka, kao i da se upoznaju sa materijom koja se tiče prethodnog postupka i postupka izvršenja krivičnih sankcija. U toku trajanja prakse, studenti imaju priliku da borave i u prostorijama Višeg javnog tužilaštva. U toku dvonedeljne prakse, studenti imaju priliku da prisustvuju glavnim pretresima u postupcima za brojna krivična dela. Poslednji dan prakse posvećen je simulaciji suđenja, koja se realizuje u sudnici Višeg suda u Novom Sadu.

U prostorijama Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, a u saradnji sa Višim sudom u Novom Sadu i Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, organizuju se programi Studije slučaja. Studija slučaja obuhvata praktičan rad sa studentima, koji primarno obuhvata obuku studenata u pisanju sudijskih odluka i podnesaka, zatim, tumačenje pravnih akata, te analizu konkretnih slučajeva. Cilj praktičnog rada i uopšte pristupa koji podrazumeva koncept Studije slučaja jeste da studenti treće i četvrte godine fakulteta steknu realna, praktična znanja i veštine, te da svoja stečena teorijska znanja direktno primene u budućoj praksi, kao i osposobljavanje studenata za obavljanje pravničkih profesija.

Pored prethodno navedenih sadržaja, učestvovanje u radu Studentskog parlamenta, međunarodnim programima i projektima mobilnosti i školovanja u inostranstvu, različitim sportskim aktivnostima, kao i saradnja sa studentskim časopisom „Akademac“, dodatni su stimulans studentima da svoje znanje kontinuirano usavrašavaju, adekvatno prezentuju i grade svoje profesionalno samopouzdanje, koje će ih učiniti konkurentnim kadrom nakon sticanja diplome.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu nastoji da svake školske godine dodatno obogati lepezu sadržaja u okviru vannastavnih aktivnosti, imajući u vidu činjenicu da se samopouzdanje svakog od nas stiče i gradi prvenstveno kontinuiranom edukacijom, doslednim radom i pozitivnim pristupom, te da je na znanju stečeno i znanjem usavršavano samopouzdanje najbolji čuvar dostojanstva određene profesije.

logo