Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Studijski program Unutrašnji poslovi (MAS)

Studijski program Unutrašnji poslovi master akademskih studija kreiran je tako da kroz različite, brižljivo odabrane pravne predmete pruža studentima šira znanja upravo u onim segmentima pravnih instituta koji su neophodni da bi se zaokružila celina sadržaja predviđenih za usvajanje od strane budućih kadrova pravne struke. Savladavanjem studijskog programa, studenti postaju osposobljeni za obavljanje poslova u različitim organima, organizacijama, ustanovama, državnim i privatnim firmama i preduzećima.

Ciljevi studijskog programa jesu pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, osposobljavanje mladih stručnjaka iz oblasti prava – na poslovima na kojima se zahteva poznavanje specifične materije iz oblasti unutrašnjih poslova kao dela organizaciono- pravne strukture države, pri čemu se akcenat podjednako stavlja na predmete iz krivičnopravne uže naučne oblasti, kao i na pomoćne naučne discipline koje čine koherentnu celinu studijskog programa MAS Unutrašnji poslovi.

Master akademske studije traju 1 godinu i nose 60 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje MASTER PRAVNIK UNUTRAŠNJIH POSLOVA. Po završetku ovih studija student može nastaviti doktorske studije u trajanju od tri godine.

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz prakse.

Nastavni plan studijskog programa Unutrašnji poslovi - Master akademske studije
R.B. Naziv Semestar ESPB Predmet
1. Politika suzbijanja kriminaliteta I 7

Preuzimanje

2. Sistem krivičnih sankcija I 7

Preuzimanje

Student bira 2 od 4 ponuđenih predmeta
* Prekršajno procesno pravo I 9

Preuzimanje

* Visokotehnološki kriminalitet I 9

Preuzimanje

* Trgovina ljudima I 9

Preuzimanje

* Bezbednosna kultura I 9

Preuzimanje

5. Stručna praksa II 3

Preuzimanje

6. Studijski istraživački rad u funkciji izrade završnog rada II 5

Preuzimanje

7. Izrada i odbrana završnog – master rada II 20

Preuzimanje

Ukupno ESPB za godinu dana 60
logo