Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Konkursi

ERAZMUS+ КA131 КONКURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA DOКTORSКIH STUDIJA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU U SVRHU UČENJA U OКVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 8. maja 2023 – 15. maja 2023.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: ponedeljak, 15. maj 2023. do 15:00 časova

Pogledajte više

ERAZMUS+ КA131 КONКURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA DOКTORSКIH STUDIJA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU U SVRHU UČENJA U OКVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 8. maja 2023 – 15. maja 2023.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: ponedeljak, 15. maj 2023. do 15:00 časova

Pogledajte više

ERAZMUS+ КA131 КONКURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU U SVRHU UČENJA U OКVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 3. april 2023 – 18. april 2023.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: utorak, 18. april 2023. do 15:00 časova

Pogledajte više

logo