Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Konkursi

КONКURS UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU ZA ODLAZNU MOBILNOST OSOBLJA U OКVIRU PROGRAMA ERAZMUS+ КA131

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 12. aprila 2024 - 19. aprila 2024.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: petak, 19. april 2024. do 15:00 časova

Na konkurs se mogu prijaviti zaposleni na fakultetima u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, i to za mobilnost osoblja u svrhu usavršavanja (Staff Mobility for Training – STT - job shadowing). Ukupan broj finansiranih mobilnosti je 2 (dve).

Pogledajte više

КONКURS UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU ZA ODLAZNU MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA U OКVIRU PROGRAMA ERAZMUS+ КA131- „BIP“

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema “Nova Univerza“ Ljubljana, Slovenija, u okviru „BIP“ Erazmus+ programa.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 3. april 2024- 10. april 2024.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: sreda, 10. april 2024. do 15:00 časova

Na konkurs se mogu prijaviti zaposleni na svim fakultetima u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, i to za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave (Staff Mobility for Teaching – STA) prema College of Applied Sciences “Nova Univerza“ Ljubljana, Slovenija, u okviru „BIP“ Erazmus+ programa. Ukupan broj finansiranih mobilnosti je 1 (jedna).

Pogledajte više

ERAZMUS+ КA131 КONКURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA DOКTORSКIH STUDIJA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU U SVRHU UČENJA U OКVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 25. mart 2024 – 1. april 2024.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: ponedeljak, 1. april 2024. do 15:00 časova

Pogledajte više

logo