Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Konkursi

КONКURS UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU ZA ODLAZNU MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA U OКVIRU PROGRAMA ERAZMUS+ КA131

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ programskim zemljama.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 14. novembar 2022- 24. novembar 2022.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: četvrtak, 24. novembar 2022. do 15:00 časova

Na konkurs se mogu prijaviti zaposleni na svim fakultetima u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, i to za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave (Staff Mobility for Teaching – STA). Ukupan broj finansiranih mobilnosti je 3 (tri).

Pogledajte više

ERAZMUS+ КA131 КONКURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU U SVRHU UČENJA U OКVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 24. oktobar 2022 – 07. novembar 2022.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: ponedeljak, 07. novembar 2022. do 15:00 časova

Pogledajte više

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je produžio rok za prijave na Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave u zimskom semestru akademske 2022/2023. godine.

Rok se produžava usled ispravke tehničke greške u obrascima Prijavni formular i Odobrenje učešća u mobilnosti, kao o promene obrazaca Ugovor o mobilnosti nastavnog osoblja na srpskom i engleskom jeziku, kako bi svi zainteresovani kandidati imali dovoljno vremena da uspešno pripreme i podnesu prijavu na konkurs.

Pogledajte više

logo