Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Konkursi

ERAZMUS+ КA131 КONКURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU U SVRHU UČENJA U OКVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 16. oktobar 2023 – 30. oktobar 2023.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: ponedeljak, 30. otkobar 2023. do 15:00 časova

Pogledajte više

КONКURS UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU ZA ODLAZNU MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA U OКVIRU PROGRAMA ERAZMUS+ КA131

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ programskim zemljama.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 2. oktobar 2023- 11. oktobar 2023.
ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: sreda, 11. oktobar 2023. do 15:00 časova

Na konkurs se mogu prijaviti zaposleni na svim fakultetima u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, i to za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave (Staff Mobility for Teaching – STA). Ukupan broj finansiranih mobilnosti je 8 (osam).

Pogledajte više

ERASMUS + PRODUŽEN ROK KONKURSA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA U OKVIRU KA171

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je produžio rok za prijave na Erasmus+ KA 171 konkurs za stipendiranu kratkoročnu odlaznu mobilnost studenata doktorskih studija Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu u zimskom semestru akademske 2023/2024. godine, prema Univerzitetu u Lusaki (UNILUS), Zambija.

Novi krajnji rok za podnošenje prijava je petak, 22. septembar 2023. godine do 15:00 časova.

Više informacija o konkursu možete videti na sajtu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu: https://www.privrednaakademija.edu.rs/mobilnost/konkursi/537-erasmus-ka171-mobilnost-studenata-doktorskih-studija.html

logo