projektna

O KANCELARIJI

Međunarodna saradnja predstavlja važan faktor razvoja Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. O tome jasno svedoče sporazumi o saradnji koje Fakultet je zaključio sa brojnim inostranim visokoškolskim institucijama, kao i članstvo u međunarodnoj mreži univerziteta Kompostela.

Cilj Kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte je jačanje internacionalizacije kroz realizaciju međunarodnih projekata i ostvarivanje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte učestvuje u sprovođenju svih međunarodnih aktivnosti Fakulteta.

Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte je posebno odgovorna za sprovođenje sledećih aktivnosti:

 • Aktivna saradnja sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu;
 • Poslovi u sektoru mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja;
 • Implementacija međunarodnih projekata;
 • Komunikacija sa inostranim univerzitetima, kao i sa međunarodnim organizacijama koje se bave visokoškolskim pitanjima;
 • Učestvovanje u međunarodnim univerzitetskim smotrama i sajmovima;
 • Učestvovanje u organizaciji konferencija, radionica i sastanaka na međunarodnom nivou;
 • Praćenje i obaveštavanje zaposlenih o međunarodnim konkursima i programima.

TIM KANCELARIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I PROJEKTE
kontakt podaci tima kancelarije za međunarodnu saradnju i projekte

Prof. dr Marijana Mladenov

Prof. dr Marijana Mladenov

Rukovodilac kancelarije, Prodekan za međunarodnu saradnju

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prof. dr Vladimir Medović

Prof. dr Vladimir Medović

Član kancelarije, Bilateralna saradnja, Erazmus + program (Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Žan Mone aktivnosti)

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prof. dr Dalibor Krstinić

Prof. dr Dalibor Krstinić

Član kancelarije, Programi teritorijalne saradnje - Intereg programi (programi prekogranične saradnje i transnacionalni programi)

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mast. krim. Tamara Staparski

Mast. krim. Tamara Staparski

Član kancelarije, Bilateralna saradnja i sporazumi o mobilnosti, Erazmus + program (Projekti mobilnosti)

E-pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

AKTUELNI MEĐUNARODNI PROJEKTI
Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

PROJEKTI IZ PROGRAMA ERAZMUS

 • Naziv projekta: Erazmus + КA103 projekat mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između programskih država
 • Broj projekta: 2020-1-RS01-КA103-065099
 • Trajanje projekta: 01.08.2020- 31.05.2023. godine
 • Učesnici zaposleni na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu: prof. dr Marijana Mladenov, mast. krim. Tamara Staparski, asistent
 • Naziv projekta: Erazmus+ КA131 projekat mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između programskih država
 • Broj projekta: 2021-1-RS01-КA131-HED-000008737
 • Trajanje projekta: 01.09.2021- 31.10.2023. godine
 • Učesnici zaposleni na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu: prof. dr Marijana Mladenov, mast. krim. Tamara Staparski, asistent
 • Naziv projekta: Erazmus+ КA131 projekat mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između programskih država
 • Broj projekta: 2022-1-RS01-КA131-HED-000059955
 • Trajanje projekta: 01.06.2022- 31.07.2024. godine
 • Učesnici zaposleni na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu: prof. dr Marijana Mladenov, mast. krim. Tamara Staparski, asistent
 • Naziv projekta: Erazmus+ КA171 projekat mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja sa zemljama koje ne učestvuju punopravno u programu (odlazne i dolazne mobilnosti)
 • Broj projekta 2022-1-RS01-КA171-HED-000069602
 • Trajanje projekta: 1.10.2022- 31.09.2025. godine
 • Učesnici zaposleni na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu: prof. dr Marijana Mladenov, mast. krim. Tamara Staparski, asistent
 • Naziv projekta: “Application of EU values in the policies of the candidate states / AEUPCS”, ERASMUS+ Jean Monnet, European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
 • Broj projekta: 619887- EPP-1-2020-1-RS-EPPJMO-MODULE
 • Trajanje projekta: 01.11.2020-01.11.2023. godine
 • Rukovodilac: prof. dr Vladimir Medović
 • Učesnici zaposleni na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu: prof. dr Marijana Mladenov
 • Naziv projekta: „European sustainable values in Common agricultural policy“, Jean Monnet Action in the field of Higher Education Teaching and Research
 • Broj projekta: ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH 101047444
 • Trajanje projekta: 2021-2024. godine
 • Rukovodilac: prof. dr Jelena Vapa Tankosić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
 • Učesnici zaposleni na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu: prof. dr Vladimir Medović
 • Naziv projekta: Strengthening capacities for the implementation of dual education in Georgia higher education (DUGEOR)
 • Broj projekta: 101081771
 • Trajanje projekta: 01.01.2023.-31.12.2026 godine
 • Rukovodilac: prof. dr Mirko Savić, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u u Novom Sadu
 • Učesnici zaposleni na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu: prof. dr Marijana Mladenov, prof. dr Vladimir Medović, prof. dr Sanja Škorić, mast. krim. Tamara Staparski, asistent.

PROJEKTI IZ PROGRAMA COST AKCIJA

 • Naziv projekta: COST ACTION 19143 Global Digital Human Rights Network, European Cooperation in Science and Technology
 • Trajanje projekta: 14.09.2020-13.09.2024. godine
 • Rukovodilac: prof. dr Mart Susi, Tallinn University
 • Učesnici zaposleni na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu: prof. dr Marijana Mladenov, prof. dr Sanja Škorić, doc. dr Milena Galetin
 • Naziv projekta: COST ACTION 20131, Efficient Justice for All: Improving Court Efficiency through EU Benchmarking (EfficientJustice)
 • Trajanje projekta: 12.10.2021.-11.10.2025. godine
 • Rukovodilac: prof. dr Jaap Bos, Maastricht University School of Business and Economics
 • Učesnici zaposleni na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu: prof. dr Marijana Mladenov
 • Naziv projekta: COST ACTION 20155 European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice (ENIS)
 • Trajanje projekta: 05.10.2021.-04.10.2025. godine
 • Rukovodilac: Dr Christof Van Mol, Stichting Katholieke Universiteit Brabant
 • Učesnici zaposleni na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu: mast. krim. Tamara Staparski, asistent
logo