Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo
PRIJAVA ZA UPIS

PRIJAVA ZA UPIS

UPIŠI PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE U NOVOM SADU
PRETPRIJAVA ZA UPIS

PRETPRIJAVA ZA UPIS

PRIJAVI SE ZA 20% POPUSTA NA ŠKOLARINU!
STIPENDIJA

STIPENDIJA

PRIJAVI SE ZA STIPENDIJSKI PROGRAM “PROF. DR SLAVKO CARIĆ”
ZAPOSLENJE

ZAPOSLENJE

MOGUĆNOST RAZVIJANJA USPEŠNE KARIJERE U MNOGOBROJNIM ORGANIZACIJAMA I NA RAZLIČITIM POSLOVIMA.

Pravo da upišu Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, u okviru upisne kvote, imaju sva lica sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom, a koji su državljani Republike Srbije.

Strani državljani se može upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat - strani državljanin prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez priznavanja strane isprave.

Pogledajte više

Pravo da upišu master akademske studije imaju sva lica sa završenim osnovnim akademskim studijama, odnosno sva lica koja su stekla zvanje "diplomirani" na nekom od srodnih fakulteta društvenih nauka, čija je diploma priznata na teritoriji Republike Srbije ili imaju odgovarajuću inostranu diplomu nostrifikovanu u Republici Srbiji.

Rangiranje kandidata vrši se prema prosečnoj oceni ostvarenoj na osnovnim akademskim studijama i dužini studija.

Pogledajte više

  • 1
  • 2
PRIJAVA ZA UPIS

PRIJAVA ZA UPIS

UPIŠI PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE U NOVOM SADU
PRETPRIJAVA ZA UPIS

PRETPRIJAVA ZA UPIS

PRIJAVI SE ZA 20% POPUSTA NA ŠKOLARINU!
STIPENDIJA

STIPENDIJA

PRIJAVI SE ZA STIPENDIJSKI PROGRAM “PROF. DR SLAVKO CARIĆ”
ZAPOSLENJE

ZAPOSLENJE

MOGUĆNOST RAZVIJANJA USPEŠNE KARIJERE U MNOGOBROJNIM ORGANIZACIJAMA I NA RAZLIČITIM POSLOVIMA.
logo