Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo
PRETPRIJAVA 2024/25

PRETPRIJAVA 2024/25

UPIŠI PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE
S pravom najbolji
SVE ŠTO JE VAŽNO DA ZNATE PRE PRETPRIJAVE
PRETPRIJAVA ZA UPIS

PRETPRIJAVA ZA UPIS

POPUST NA ŠKOLARINU U IZNOSU OD 200 EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI.
STIPENDIJA

STIPENDIJA

PRIJAVI SE ZA STIPENDIJSKI PROGRAM “PROF. DR SLAVKO CARIĆ”
ZAPOSLENJE

ZAPOSLENJE

MOGUĆNOST RAZVIJANJA USPEŠNE KARIJERE U MNOGOBROJNIM ORGANIZACIJAMA I NA RAZLIČITIM POSLOVIMA.

Pravo da upišu Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, u okviru upisne kvote, imaju sva lica sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom, a koji su državljani Republike Srbije.

Strani državljani se može upisati pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat - strani državljanin prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi priznatu stranu ispravu o završenoj srednjoj školi. Lica koja poseduju dokumenta Republike Srpske, konkurišu bez priznavanja strane isprave.

Pogledajte više

Školarina osnovnih akademskih studija za upis u školsku 2024/2025. godinu po godini iznosi 1.700€ u dinarskoj protivvrednosti.

Za studente koji su Fakultet upisali školske 2022/2023. godine i ranije, školarina ostaje nepromenjena i iznosi 1.500€ u dinarskoj protivvrednosti.

Pogledajte više

Pravo da upišu master akademske studije imaju sva lica sa završenim osnovnim akademskim studijama, odnosno sva lica koja su stekla zvanje "diplomirani" na nekom od srodnih fakulteta društvenih nauka, čija je diploma priznata na teritoriji Republike Srbije ili imaju odgovarajuću inostranu diplomu nostrifikovanu u Republici Srbiji.

Rangiranje kandidata vrši se prema prosečnoj oceni ostvarenoj na osnovnim akademskim studijama i dužini studija.

Pogledajte više

Godišnja školarina na master akademskim studijama, za sve studijske programe iznosi:

  • 2.000€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
  • 1.800€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za studente koji su završili osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Školarina se može uplatiti u celosti ili u 4 rate u toku trajanja školske godine.

Pogledajte više

  • 1
  • 2
PRETPRIJAVA ZA UPIS

PRETPRIJAVA ZA UPIS

POPUST NA ŠKOLARINU U IZNOSU OD 200 EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI.
STIPENDIJA

STIPENDIJA

PRIJAVI SE ZA STIPENDIJSKI PROGRAM “PROF. DR SLAVKO CARIĆ”
ZAPOSLENJE

ZAPOSLENJE

MOGUĆNOST RAZVIJANJA USPEŠNE KARIJERE U MNOGOBROJNIM ORGANIZACIJAMA I NA RAZLIČITIM POSLOVIMA.
logo