Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Studijski program Opšte pravo (MAS)

Studijski program Opšte pravo master akademskih studija kreiran je tako da kroz različite, brižljivo odabrane pravne predmete pruža studentima šira znanja upravo u onim segmentima pravnih instituta koji su neophodni da bi se zaokružila celina sadržaja predviđenih za usvajanje od strane budućih kadrova pravne struke. Savladavanjem studijskog programa, studenti postaju osposobljeni za obavljanje poslova u različitim organima, organizacijama, ustanovama, državnim i privatnim firmama i preduzećima.

Prevashodni cilj studijskog programa jeste nadgradnja postojećih znanja novim, kako bi se formirali što bolji kadrovi u oblasti prava. Završetkom master akademskih studija studenti – master pravnici osposobljeni su da postanu odgovorni, spremni i sposobni da se prilagode svakoj novoj situaciji i iznad svega, da profesionalno pristupe svakom zadatku.

Master akademske studije traju 1 godinu i nose 60 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje MASTER PRAVNIK. Po završetku ovih studija student može nastaviti doktorske studije u trajanju od tri godine.

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz prakse.

Nastavni plan studijskog programa Opšte pravo - Master akademske studije
R.B. Naziv Semestar ESPB Predmet
Student bira 4 od 20 ponuđenih predmeta
* Posebni građanski postupci I 8

Preuzimanje

* Javnobeležničko pravo I 8

Preuzimanje

* Izrada pravnih akata u građanskim stvarima I 8

Preuzimanje

* Naknada štete I 8

Preuzimanje

* Stečajno pravo I 8

Preuzimanje

* Međunarodno poslovno pravo I 8

Preuzimanje

* Poslovno pravo I 8

Preuzimanje

* Finansijska tržišta I 8

Preuzimanje

* Poresko pravo I 8

Preuzimanje

* Parlamentarno pravo I 8

Preuzimanje

* Pravo lokalne samouprave I 8

Preuzimanje

* Kolektivno radno pravo I 8

Preuzimanje

* Trgovina ljudima I 8

Preuzimanje

* Maloletničko krivično pravo I 8

Preuzimanje

* Krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka I 8

Preuzimanje

* Međunarodno krivično pravo I 8

Preuzimanje

* Ekološko pravo Evropske unije I 8

Preuzimanje

* Međunarodna odgovornost međunarodnih organizacija I 8

Preuzimanje

* Institucije Evropske unije I 8

Preuzimanje

* Međunarodno privatno pravo Evropske unije I 8

Preuzimanje

5. Stručna praksa II 3

Preuzimanje

6. Studijski istraživački rad u funkciji izrade završnog rada II 5

Preuzimanje

7. Izrada i odbrana završnog – master rada II 20

Preuzimanje

Ukupno ESPB za godinu dana 60
logo