Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Privredno-pravni studijski program (DAS)

Privredno-pravni studijski program pruža široko znanje i sistematsko razumevanje uže naučne oblasti privrednog prava. Intenzivan i kontinuiran rast međunarodne robne razmene i izgradnja globalnog tržišta u svetskim okvirima, doprinosi stalnom i rastućem značaju ovog studijskog programa i čini ga veoma atraktivnim.

Nastavni plan Privredno–pravnog studijskog programa - Doktorske akademske studije
R.B. Naziv Semestar ESPB Predmet
PRVA GODINA
1. Metodologija naučnoistraživačkog rada I 8

Preuzimanje

2. Privredno pravo I 11

Preuzimanje

3. Privredno procesno pravo I 11

Preuzimanje

Izborni blok 1:
4. Izborni predmet 1 II 10
* Stečajno pravo

Preuzimanje

* Finansije i finansijsko pravo

Preuzimanje

Izborni blok 2:
5. Izborni predmet 2 II 10
* Međunarodno trgovinsko pravo

Preuzimanje

* Pravo osiguranja

Preuzimanje

6. SIR – Teorijske osnove izrade prvog naučnog rada II 5

Preuzimanje

7. Izrada prvog naučnog rada II 5

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
DRUGA GODINA
Izborni blok 3:
1. Izborni predmet 3 III 10
* Ugovori robnog prometa

Preuzimanje

* Krivična dela u privredi

Preuzimanje

2. Izborni predmet 4 III 10
* Poresko pravo

Preuzimanje

* Ekološko pravo

Preuzimanje

3. SIR – Teorijske osnove izrade drugog naučnog rada III 5

Preuzimanje

4. Izrada drugog naučnog rada III 5

Preuzimanje

5. SIR – Teorijske osnove izrade doktorske disertacije IV 15

Preuzimanje

6. Izrada prijave doktorske disertacije IV 15

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
1. SIR – Teorijske osnove doktorske disertacije 1 V 15

Preuzimanje

2. Izrada doktorske disertacije V 15

Preuzimanje

3. SIR – Teorijske osnove doktorske disertacije 2 VI 15

Preuzimanje

4. Izrada i odbrana doktorske disertacije VI 15

Preuzimanje

Ukupno ESPB 60
Ukupno ESPB za 3 godine 180
logo