Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Mobilnost studenata i školovanje u inostranstvu

Mobilnost predstavlja privremeni boravak na visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu i to: studenata radi učenja, nastavnog i nenastavnog osoblja radi držanja nastave, odnosno stručnog usavršavanja. Mobilnost se sprovodi na svim nivoima studija (osnovnim akademskim, master i doktorskim).

O MOBILNOSTI STUDENATA

Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu i Pravnom fakultetu za privredu i pravoduđe u Novom Sadu se ostvaruje dolazna i odlazna mobilnost studenata na osnovu:

  • učešća Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i Pravnom fakultetu za privredu i pravoduđe u Novom Sadu u međunarodnim programima i projektima;
  • bilateralnih ili multilateralnih sporazuma zaključenih između Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, odnosno fakulteta sa visokoškolskim ustanovama iz inostranstva.
O MOBILNOSTI ZAPOSLENIH

Mobilnost zaposlenih ostvaruje se kroz boravak zaposlenih na ustanovi primaocu u inostranstvu i povratka na rad u matičnu ustanovu po isteku perioda mobilnosti i to u cilju:

  • držanja nastave;
  • profesionalnog usavršavanja;
  • međuinstitucionalne saradnje i saradnje na međunarodnim projektima.

Pravo učešća u mobilnosti ima nastavno i nenastavno osoblje koje je po osnovu ugovora o radu zaposleno na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, odnosno na Pravnom fakultetu za privredu i pravoduđe u Novom Sadu.

PODRŠKA MOBILNOSTI

Akademsku, stručnu i administrativnu podršku mobilnosti studenata i zaposlenih na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, odnosno fakultetu obavljaju akademski ESPB koordinator i Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Akademski ESPB koordinator je prof.dr Marijana Mladenov.

Osnov i oblici ostvarivanja međunarodne mobilnosti studenata i zaposlenih na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu i fakultetima u njegovom sastavu regulisani su Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti.

logo