Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Privredna Akademija

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Univerzitet Privredna akademija osnovan je 2000. godine, od strane prof. dr Slavka Carića, vrhunskog stručnjaka iz oblasti prava i veoma cenjenog profesora i naučnog radnika iz oblasti Privrednog prava i Međunarodnog privrednog prava i to ne samo u našoj zemlji nego i u inostranstvu. Prof. dr Slavko Carić je osnovao Univerzitet Privredna akademija sa ciljem da u uslovima ubrzane rekonstrukcije naše privrede, države i pravosuđa, obrazuje vrhunske kadrove iz oblasti prava i ekonomije, koji će već u toku školovanja primenjujući znanje iz celog sveta, biti osposobljeni da samostalno rešavaju složene probleme u našoj privredi, kao i da se osposobe za one ciljeve i zadatke, u našoj privredi i društvu, koji se očekuju u narednom periodu.

Pogledajte više

Prof. dr Slavko Carić
Prof. dr Slavko Carić

1936 - 2006

Prof. dr Slavko Carić 1936 - 2006

Prof. dr Slavko Carić je rođen 6. juna 1936. godine u Odžacima, Vojvodina, Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu sa odličnim uspehom, 1955. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1959. godine. Za vreme studija bio je veoma aktivan u mnogim studentskim organizacijama. Na Pravnom fakultetu u Beogradu doktorirao je 1964. godine. Odmah posle diplomiranja, kao stipendista Vlade SR Srbije, obavljao je poslove asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Prof. dr Slavko Carić je na Univerzitetu u Novom Sadu od 1960. godine u zvanju asistenta, zatim 1965. u zvanju docenta, od 1969. godine u zvanju vanrednog profesora, a od 1974. godine u zvanju redovnog profesora Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Prof. dr Slavko Carić bio je šef Katedre privrednopravnih nauka i rukovodilac poslediplomskih studija privrednog smera. Bio je oženjen i otac dvoje dece.

Pogledajte više

logo