Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija iz Novog Sada (u daljem tekstu: Fakultet) je sa Višim sudom u Novom Sadu, dana 23.11.2010. godine, potpisao Ugovor o poslovnoj saradnji i organizaciji studentske prakse u okviru predmeta Krivično procesno pravo, čiji je predmetni profesor – prof. dr Jelena Matijašević.

Pogledajte više

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu (u daljem tekstu: Fakultet) je sa Višim sudom u Novom Sadu, dana 23.11.2010. godine, potpisao Ugovor o poslovnoj saradnji i organizaciji studentske prakse u okviru predmeta Krivično procesno pravo, čiji je predmetni profesor – prof. dr Jelena Matijašević.

Pogledajte više

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu tradicionalno organizuje takmičenje u besedništvu pod nazivom „Govori da te vidim ko si!“. Takmičenje predstavlja deo programa obrazovanja studenata i realizuje se u nastojanju da se mladim ljudima ukaže na neophodnost uverljive verbalne komunikacije koju nameće savremeni život.

Pogledajte više

KURSEVI

BESEDNIŠTVO

CENTAR
ZA BEZBEDNOSNE I KRIMINALISTIČKO–FORENZIČKE STUDIJE

CENTAR
ZA MIRNO REŠAVANJE SPOROVA I MEDIJACIJU

CENTAR
ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

CENTAR
ZA EDUKACIJU I SPECIJALISTIČKE KURSEVE

logo