Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Školarina za doktorske akademske studije

Celokupna školarina na doktorskim akademskim studijama za školsku 2023/24. godinu iznosi 10.000€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za celokupne doktorske studije, uz mogućnost plaćanja po 3. 000€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za svaku školsku godinu i 1.000€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za odbranu doktorske disertacije na kraju studija.

U cenu školarine, uključeni su:
  • Udžbenici (za svaku školsku godinu);
  • Troškovi prijave i odbrane Doktorske disertacije;
  • Troškovi izrade i izdavanje diplome;
  • Troškovi overa semestara;
  • Troškovi prijava ispita;
  • Izdavanja uverenja o statusu, kao i ostalih uverenja;
  • Vannastavne fizičko-rekreativne aktivnosti (košarka, fudbal, teretana).

Naknade za školarinu se uplaćuju na račun Fakulteta: 265-3300310013488-92 (otvoren kod Raiffeisen banke) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Primer pravilno popunjene uplatnice

Preuzimanje

logo