Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Upis na doktorske akademske studije

U prvu godinu doktorskih akademskih studija se može upisati lice koje ima:

  • završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom 8,00 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
  • akademski naziv magistar iz odgovarajuće oblasti, ako doktorat ne stekne prema ranije važećim zakonskim propisima i u roku predviđenim zakonom.

Strani državljanin se može upisati na studijski program po istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi stranu visokoškolsku ispravu, koja je priznata u Republici Srbiji, o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova.

Rangiranje kandidata se vrši prema prosečnoj oceni kandidata koja se formira na osnovu prosečnog uspeha kandidata ostvarenog na osnovnim akademskim i master akademskim studijama ili magistarskim studijama, prosečnog vremena trajanja studija i uspešno položenog testa provere znanja stranog jezika. Broj bodova po osnovu uspeha i broj bodova po osnovu dužine studiranja izračunavaju se tako što u strukturi od maksimalnih 100 bodova 75% nosi prosečna ocena, a 15% dužina studiranja računata na celu godinu i 10% znanje jezika. Pravo na upis na doktorske studije ovog studijskog programa ostvaruju kandidati sa jedinstvene (konačne) rang-liste koji se rangiraju od 1. do 8. mesta.

Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na konkurs:
  • Prijavni list;
  • Diploma ili Uverenje o završenom fakultetu, master studijama ili magistarskim studijama (original na uvid) i foto-kopija diplome ili uverenja koja je overena;
  • Lični dokument (za preuzimanje JMBG-a);
Dokumentacija potrebna za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija:
  • Original izvod iz matične knjige rođenih;
  • Studentska knjižica (indeks);
  • Dva popunjena obrasca ŠV-20;
  • Dve fotografije veličine 3.5 x 4.5 cm;
  • Dokaz o uplati školarine, odnosno prve rate školarine (uplatnica).
Konkurs za upis na doktorske akademske studije:
Konkurs za upis na doktorske akademske studije

Preuzimanje

logo