Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

CA19143 – SASTANAK RADNIH GRUPA I KONFERENCIJA „GIG-ARTS 2022“

18.05.2022.godine Konferencije

Program COST predstavlja evropski okvir saradnje među istraživačima, omogućavajući im da razviju zajedničke ideje i nove inicijative u svim oblastima nauke. Istraživački tim Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu aktivno učestvuje u COST Akciji 19143 „Globalna mreža za digitalna ljudska prava“. U okviru CA19143 na Univerzitetu Frederik u Nikoziji u periodu od 12. do 14. aprila 2022. godine održan je sastanak radnih grupa kao i „Šesta evropska multidisciplinarna konferencija o akterima, propisima, transakcijama i strategijama globalnog upravljanja internetom“. Na navedenim događajima ispred istraživačkog tima Fakulteta, učestvovala je prodekanica za međunarodnu saradnju doc. dr Marijana Mladenov. Kao najveću prednost učešća u CA19143 doc. dr Marija Mladenov navodi mogućnost sagledavanja brojih aspekata ostvarivanja i zaštite digitalnih ljudskih prava iz perspektive različitih naučnih discplina, kao i primenu stečenih saznanja u tekućim domaćim projektima u predmetnoj oblasti u kojima učestvuju istraživači Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

logo