Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Upis na master akademske studije

Pravo da upišu master akademske studije imaju sva lica sa završenim osnovnim akademskim studijama, odnosno sva lica koja su stekla zvanje "diplomirani" na nekom od srodnih fakulteta društvenih nauka, čija je diploma priznata na teritoriji Republike Srbije ili imaju odgovarajuću inostranu diplomu nostrifikovanu u Republici Srbiji.

Rangiranje kandidata vrši se prema prosečnoj oceni ostvarenoj na osnovnim akademskim studijama i dužini studija.

Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na konkurs:
  • Prijavni list;
  • Diploma ili uverenje o završenom fakultetu (podneti overenu foto-kopiju, a original samo na uvid);
  • Lični dokument (za preuzimanje JMBG-a)
Dokumentacija potrebna za upis na master akademske studije:
  • Original izvoda iz matične knjige rođenih;
  • Dva popunjena obrasca ŠV–20;
  • Studentska knjižica (indeks);
  • Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm;
  • Dokaz o uplati školarine, odnosno prve rate školarine (uplatnica);
  • Uverenje o državljanstvu (za studente koji nisu rođeni u Republici Srbiji ili Republici Srpskoj).
Konkurs za upis na master akademske studije:
Konkurs za upis na master akademske studije

Preuzimanje

Prijavni list za upis na master akademske studije

Preuzimanje

logo