Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo
PRETPRIJAVA 2024/25

PRETPRIJAVA 2024/25

UPIŠI PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE
S pravom najbolji
SVE ŠTO JE VAŽNO DA ZNATE PRE PRETPRIJAVE
PRETPRIJAVA ZA UPIS

PRETPRIJAVA ZA UPIS

POPUST NA ŠKOLARINU U IZNOSU OD 200 EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI.
STIPENDIJA

STIPENDIJA

PRIJAVI SE ZA STIPENDIJSKI PROGRAM “PROF. DR SLAVKO CARIĆ”
ZAPOSLENJE

ZAPOSLENJE

MOGUĆNOST RAZVIJANJA USPEŠNE KARIJERE U MNOGOBROJNIM ORGANIZACIJAMA I NA RAZLIČITIM POSLOVIMA.

Pravo da upišu master akademske studije imaju sva lica sa završenim osnovnim akademskim studijama, odnosno sva lica koja su stekla zvanje "diplomirani" na nekom od srodnih fakulteta društvenih nauka, čija je diploma priznata na teritoriji Republike Srbije ili imaju odgovarajuću inostranu diplomu nostrifikovanu u Republici Srbiji.

Rangiranje kandidata vrši se prema prosečnoj oceni ostvarenoj na osnovnim akademskim studijama i dužini studija.

Pogledajte više

Godišnja školarina na master akademskim studijama, za sve studijske programe iznosi:

  • 2.000€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
  • 1.800€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za studente koji su završili osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Školarina se može uplatiti u celosti ili u 4 rate u toku trajanja školske godine.

Pogledajte više

U prvu godinu doktorskih akademskih studija se može upisati lice koje ima:

  • završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom 8,00 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
  • akademski naziv magistar iz odgovarajuće oblasti, ako doktorat ne stekne prema ranije važećim zakonskim propisima i u roku predviđenim zakonom.

Strani državljanin se može upisati na studijski program po istim uslovima kao i domaći državljanin. Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi stranu visokoškolsku ispravu, koja je priznata u Republici Srbiji, o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova.

Pogledajte više

Celokupna školarina na doktorskim akademskim studijama za školsku 2024/25. godinu iznosi 10.000€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za celokupne doktorske studije, uz mogućnost plaćanja po 3. 000€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za svaku školsku godinu i 1.000€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate za odbranu doktorske disertacije na kraju studija.

Pogledajte više

  • 1
  • 2
PRETPRIJAVA ZA UPIS

PRETPRIJAVA ZA UPIS

POPUST NA ŠKOLARINU U IZNOSU OD 200 EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI.
STIPENDIJA

STIPENDIJA

PRIJAVI SE ZA STIPENDIJSKI PROGRAM “PROF. DR SLAVKO CARIĆ”
ZAPOSLENJE

ZAPOSLENJE

MOGUĆNOST RAZVIJANJA USPEŠNE KARIJERE U MNOGOBROJNIM ORGANIZACIJAMA I NA RAZLIČITIM POSLOVIMA.
logo