Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Studijski program Pravo je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka iz oblasti prava edukovanih za rešavanje konkretnih pravnih problema u praksi, pri čemu se akcenat podjednako stavlja na sve grane prava koje se kroz nastavni plan izučavaju.

Pogledajte više

Kako se život danas ne može zamisliti bez Interneta i novih tehnologija, danas i učenje na daljinu sve više igra bitnu ulogu u našim životima. Prihvatajući te inovacije i izazove tim stručnjaka sa Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu krenuo je u susret promenama i kao rezultat višemesečnog rada na projektovanju i realizaciji nastala je DLS (distance learninig system) platforma. S obzirom da je Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu proaktivna institucija usmerena na stalno usavršavanje i praćenje savremenih obrazovnih trendova kako kod nas tako i u svetu, gde jedan od bitnih aspekata jeste i digitalizacija nastavnih sadržaja, kako bi se tim putem osavremenio proces nastave i olakšao pristup nastavnim sadržajima, akreditovao je i studiranje na daljinu na opštepravnom studijskom programu.

Pogledajte više

logo