Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Studijski program Pravo master akademskih studija kroz svoja dva modula – Opšte pravo i Unutrašnji poslovi kreiran je tako da kroz različite, brižljivo odabrane pravne predmete pruža studentima šira znanja upravo u onim segmentima pravnih instituta koji su neophodni da bi se zaokružila celina sadržaja predviđenih za usvajanje od strane budućih kadrova pravne struke. Savladavanjem studijskog programa, studenti postaju osposobljeni za obavljanje poslova u različitim organima, organizacijama, ustanovama, državnim i privatnim firmama i preduzećima.

Pogledajte više

Važan motiv uvođenja studijskog programa Privredno pravo master akademskih studija jeste kvalitetna edukacija kadrova u oblasti privredno - pravnih odnosa, s obzirom da je uspešan privredni razvoj primarni cilj svake države. Program omogućava specifičnu nadogradnju prethodno usvojenih znanja pružajući nova saznanja, ali i produbljujući postojeća. Master akademske studije Privredno - pravnog studijskog programa svojom koncepcijom, prilagođene su potrebama savremene privrede i pravnog aspekta u okviru iste. Nastavnim planom su obuhvaćeni predmeti čiji je sadržaj potrebno proučiti i savladati, u cilju boljeg i bržeg shvatanja i rešavanja brojnih privredno – pravnih problema. Kontinuirano se vodi računa da nastavni plan i program bude savremen, kvalitetan i ažuriran u skladu sa svim izmenama, koje su u oblasti prava i privrednog sektora danas brojne i važne.

Pogledajte više

logo