Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

UNIVERZITET PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Broj: 45/1-1 / Dana: 11.07.2022.godine.

Na osnovu člana 122. Statuta Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu (u daljem tekstu: Fakultet), dekan Fakulteta, raspisuje

КONКURS ZA IZBOR U ZVANJE I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SARADNIКA

za:

a) 3 saradnika za Građanskopravnu užu naučnu oblast - sa punim ili nepunim radnim vremenom - 2 izvršioca

b) 4 saradnika za Кrivičnopravnu užu naučnu oblast - sa punim ili nepunim radnim vremenom - 2 izvršioca

v) 3 saradnika za Privrednopravnu užu naučnu oblast - sa punim ili nepunim radnim vremenom - 2 izvršioca

g) 3 saradnika za Međunarodnopravnu užu naučnu oblast - sa punim ili nepunim radnim vremenom - 2 izvršioca

d) 4 saradnika za Javnopravnu užu naučnu oblast - sa punim ili nepunim radnim vremenom - 2 izvršioca

đ) 4 saradnika za užu naučnu oblast Opšta i teorijska - sa punim ili nepunim radnim vremenom - 2 izvršioca

Radni odnos se zasniva na određeno vreme od jedne godine (sa jednim reizborom na 1 godinu za saradnika u nastavi) ili tri godine (sa jednim reizborom na 3 godine za asistenta i asistenta sa doktoratom).

Rok za podnošenje molbi je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Uslovi: uslovi konskursa su predviđeni članom 136. -138. Statuta Fakulteta i članom 63., 82, 83, 84 i 85 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakon, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon).

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, ul. Geri Кarolja br. 1
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

logo