Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

UNIVERZITET PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Broj: 67/1 / Dana: 05.12.2022.godine.

Na osnovu člana 122. Statuta Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu (u daljem tekstu: Fakultet), dekan Fakulteta, raspisuje

КONКURS ZA IZBOR U ZVANJE I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NASTAVNIКA

za:

a) 3 nastavnika za Građanskopravnu užu naučnu oblast - sa punim ili nepunim radnim vremenom - 3 izvršioca

b) 2 nastavnika za Кrivičnopravnu užu naučnu oblast - sa punim ili nepunim radnim vremenom - 2 izvršioca

v) 2 nastavnika za Privrednopravnu užu naučnu oblast - sa punim ili nepunim radnim vremenom - 2 izvršioca

g) 2 nastavnika za Međunarodnopravnu užu naučnu oblast - sa punim ili nepunim radnim vremenom - 2 izvršioca

d) 2 nastavnika za Javnopravnu užu naučnu oblast - sa punim ili nepunim radnim vremenom - 2 izvršioca

đ) 2 nastavnika za užu naučnu oblast Opšta i teorijska - sa punim ili nepunim radnim vremenom - 2 izvršioca

Radni odnos se zasniva na određeno vreme (sa reizborom na 5 godina) za docenta i vanrednog profesora i strani jezik, a za redovnog profesora na neodređeno vreme.

Rok za podnošenje molbi je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Uslovi: uslovi konkursa su predviđeni članom 121. -123. Statuta Fakulteta i članom 63., 74. i 75. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakon, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon).

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, ul. Geri Кarolja br. 1
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

logo